Afbeelding

September 1988; Lid geworden van de leeskring Tacitus van het Nederlands Klassiek Verbond

— ma 05 nov 2012 om 12:01

Januari 1989 Gevestigd als zelfstandig advocaat in Amsterdam (éénmanspraktijk)
Maart 1989 Begonnen als co-piloot op de DC-3 van de Dutch Dakota Association Juni 1989 Omscholing naar gezagvoerder B-747/400
April 1992 Gepensioneerd als vlieger KLM. Dit zeer tegen mijn zin. Ook als co-piloot had ik binnen de VNV / VKV in de ledenraad regelmatig aangedrongen om de pensioenverplichte leeftijd van 56 jaar te verhogen. Zulks tevergeefs en ik was één van de weinige voorstanders; dezen droegen de (in mijn belevenis) geuzennaam “doorvliegkabouters” die telkens weer om een hoekje kwamen kijken. Gelukkig heerste er eind jaren 80 een tekort aan vliegers en mochten vrijwilligers nog een paar jaar doorvliegen. Aantal KLM vlieguren: ± 19.257
Beëindiging van Lidmaatschap VNV Ledenraad (30 jaar onafgebroken lidmaatschap) -”- Voorzitterschap Legal Committee van IFALPA(na 20 jaar) -”- Hoedanigheid als advocaat
19 Juni 1992 Bevorderd tot gezagvoerder op de DC-3 van de Dutch Dakota Association September 1992 Naar het Avondgymnasium: Eindexamenklas Latijn / Eerste klas Grieks
Lid geworden van de Haarlemse leeskring “Charles Dickens" Voorjaar 1993 Ontving van IFALPA de “Clarence N. Sayen Award”
(hoogste IFALPA onderscheiding) Zomer 1993 VWO eindexamen Latijn (geslaagd)
Zomer 1994 VWO eindexamen Latijn (geslaagd) Zomer 1995 VWO eindexamen Latijn en Grieks (voor beide geslaagd) Najaar 1995 Lid van de Homerus Leeskring van het Nederlands Klassiek Verbond
Voorjaar 1996 Wederom geslaagd voor de VWO eindexamens Latijn en Grieks.

21 September 1996 Laatste vlucht (op 25 September 1996 verongelukte de PH-DDA in de Waddenzee; mijn aantal vlieguren DDA: ± 337)
Totaal aantal vlieguren (±): 338 (RLS) + 62 (KLu Harvard) + 398 (Gloster Meteor) + 19.257 (KLM) + 337 (DDA) = 20.392

11 October 1996 Reünie van Gloster Meteor vliegers op Woensdrecht (Was aanleiding tot “Het paard van Phaëthon”)
Voorjaar 1997 Wederom geslaagd voor de VWO eindexamens Latijn en Grieks September 1997 Begonnen met de studie GLTC (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)
aan de Universiteit van Amserdam. Gestopt met leeskringen Homerus en Tacitus 1 November 1997 Na de ramp op de Waddenzee met de DC-3 van de DDA (1996) niet meer gevlogen en daarom verliepen op deze datum al mijn vliegbrevetten.
Zo ook mijn Bewijs van Bevoegdheid als Navigator dat ik voortdurend geldig had weten te houden. De onafgebroken geldigheid sedert 17 September 1958 (39 jaar en 45 dagen) resulteerde in opname in het Guinness Book of records.

WINNIE ILLE PU Liber celeberrimus omnibus fere pueris puellisque notus nunc primum de anglico sermone in Latinum conversus Meer info

April 1956; Naar de schietschool in Leeuwarden

— di 06 nov 2012 om 13:08

April 1956 Naar de schietschool van 323 Squadron op Leeuwarden 26 April 1956 Checkvlucht formatievliegen aan de vleugel van Paul Jansen (APVA-3-358). 18 Juni 1956 Naar de “vaste staf” van 322 (maandvlieg) squadron op Soesterberg (PHA 146). 6 Sep

>

Bijzondere vluchten

— ma 05 nov 2012 om 11:50

31 December 1986 - 1 Januari 1987: Vlucht van Chicago naar Amsterdam het Nieuwjaar tegemoet. Onder de passagiers werd een prijsvraag gehouden over de vraag op welk tijdstip (per minuut nauwkeurig) wij ergens boven de Atlantische Oceaan de jaarwisseli

>

1 November 1956; Eerste functie bij de KLM, navigator.

— ma 05 nov 2012 om 11:47

September 1957 Als navigator door de KLM gestationeerd in Lissabon Vluchten naar Recife (Brazilië) en Curacao v.v.; hoogste aantal KLM vlieguren in een maand ooit: 105.45 20 December 1957 Laatste Meteor vlucht (PHA 53,APVA-3-121) Vlieguren Meteor

>

© Gloster Meteor 2017. Alle rechten voorbehouden.